Untitled Document

 
 
 
 
 
                 
ความรู้สึกก่อนและหลังเข้าอบรม (ลงหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๒ หน้า ๓)
        ครั้งแรกที่พนักงานรับทราบว่า จะมีพระสงฆ์มาสอนต่างถามเป็นเสียงเดียวกันว่า พระสงฆ์จะมาเทศนาให้ฟัง เหมือนเช่นการรับฟังธรรมะปีใหม่ในทุกๆปีใช่ไหม ในฐานะผู้จัดที่ยังไม่เคยสัมผัสกับการสอนของท่านพระอาจารย์เพียงแต่  รับทราบข้อมูลผ่านทางเอกสาร รูปภาพตัวอย่างกิจกรรมทางหนังสือพิมพ์ และ Internet เท่านั้น ซึ่งทุกสื่อให้ข้อมูลตรงกันว่าท่านมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัยประยุกต์  เข้าใจ เข้าถึงผู้เข้าอบรม ที่สำคัญมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีอารมณ์ร่วมไปกับกิจกรรมด้วย  เมื่อได้อบรมในรุ่นแรก ทุกคนเกิดความทึ่งกับความสามารถและเทคนิคการสอนของท่าน ซึ่งรูปแบบนี้ใช่ว่าพนักงานโรงพยาบาลสำโรงจะไม่เคยอบรม แต่ทึ่งที่ว่า สามารถดึงอารมณ์ของพวกเราเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของท่านได้ทันทีจนผ่านไป ๓ ชั่วโมงแรก  ยิ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจ
ว่าท่านพระอาจารย์ทำอะไรถึงสามารถทำให้คนทะเลาะกัน ไม่ถูกกันต้องร้องไห้กอดกัน ขอโทษกัน พูดคุยกัน ให้อภัย และเข้าใจซึ่งกันและกันได้ ทึ่งค่ะ และไม่ใช่เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ทุกรุ่นที่จัด ท่านพระอาจารย์ช่วยสร้างความรัก ความเข้าใจ ที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น บางคนรู้ตัวว่าสร้างปัญหาให้หัวหน้าปวดหัวมาก หลังออกจากห้องอบรม  รีบลงไปยกมือไหว้ ขออภัยหัวหน้างาน ทลายกำแพงความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ และพร้อมจะปรับตัวเองให้ดีขึ้น 
ท่านพระอาจารย์ใช้เพียงหลัก ๕ส. คือ สนุก สาระ สงบ สำนึก
และสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ  Dhamma OD Happy Life หลักสูตร “ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข ” โดย คุณจิรนันท์ เดชมิตร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลสำโรง จ.สมุทรปราการ
 
        ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แจ้งแก่ทีมงานว่า ขอให้นิมนต์พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท  มาเป็นพระวิทยากรในอบรมบุคลากร ในครั้งแรกเมื่อพวกเราได้ยินต่างรู้สึกและความเห็นร่วมกันว่า “นิมนต์พระมาเป็นวิทยากร จะได้เรื่องหรือ และจะเหมาะสมกับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่พวกเราอุตส่าห์ตั้งทีมงานไว้หรือไม่” ทีมงานบางส่วนถึงขั้นขอให้คิวท่านไม่ว่างในวันที่เรากำหนดไว้  แต่ต้องแพ้ความตั้งใจของท่านผู้อำนวยการ รพ.เพราะท่านโทรไปกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์ ด้วยตัวของท่านเอง แต่เมื่อถึงคราวทีมงานต้องออกกำหนดการและทำหนังสือเชิญบุคลากรให้เข้าอบรม ในกำหนดการพวกเราไม่กล้าระบุว่านิมนต์พระมาเป็นวิทยากร แต่กลับเขียนไปว่า วิทยากรภายนอก  เหตุเพราะว่ากลัวจะไม่มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม  เมื่อถึงวันแห่งการอบรม Dhamma OD Happy Life มาถึง ท่ามกลางกระแสความไม่ค่อยอยากมาของบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกบังคับเชิงนโยบายให้เข้าร่วมรับการอบรม  แต่พอถึงช่วงพระอาจารย์อบรมต่างรู้สึกแปลกใจว่า  การอบรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุก สนาน ซึ่งแสดงให้เห็นเด่นชัดบนใบหน้า ทั้งเสียงหัวเราะ ร้องไห้ และยิ่งตอกย้ำอย่างชัดเจนเมื่อถึงคราวที่พระอาจารย์ให้ทุกคนนั่งล้อมวงกันพร้อมทั้งให้เปิดความในใจ  ภาพการอบรมมีความประทับใจมาก กิจกรรมที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น เสน่ห์ของคน  
การส่งพลังความคิดคำพูดเชิงบวก ผู้นำในหัวใจคน  ลดอัตตา พัฒนาองค์กร  พฤติกรรมบริการ เป็นต้น 
แต่สิ่งสำคัญทุกท่านมีความประทับใจที่มีต่อพระอาจารย์มากที่ ได้รับความรู้ในการครองตน ครองคน   ครองงาน  ผ่านกิจกรรมสนุกมีสาระของพระอาจารย์เหมาะสำหรับการพัฒนาองค์กรยุคใหม่มาก       
โดย คุณนภาพรเลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
 
        เมื่อได้เห็นกำหนดการในการอบรมแล้ว ทุกคนแทบจะคิดเหมือนกันว่า “คงจะน่าเบื่อ” ต้องมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และที่สำคัญต้องตื่นแต่เช้ามาก  ทุกคนเลยเตรียมใจกันก่อนมาอบรมแล้ว  บางคนคิดว่า“ทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูหลวงคิดยังไงถึงนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นพระวิทยากร”  แต่สิ่งที่ทุกคนคิดกับตรงกันข้าม  เมื่อเราได้เข้าอบรมกับพระอาจารย์  ทุกกิจกรรมน่าสนใจ  ไม่อยากพลาดสักกิจกรรมเดียวจะออกจากห้องประชุมก็ต่อเมื่อต้องการไปเข้าห้องน้ำหรือเป็นช่วงพัก เพราะถ้าออกไปเราอาจจะพลาดสิ่งดีๆ ไปเมื่อจบการอบรมทุกคนมีความประทับใจกับการอบรมมาก  การอบรมครั้งนี้ให้แง่คิดและช่วยเปลี่ยนความคิดหลายๆเรื่องให้กับเรา ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว  แต่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของเรา  สามารถทำงานมีประสิทธิภาพ  บุคลากรในองค์กรมีความรัก สามัคคี  ลดอัตตาตัวตน  ฟังกันและกันมากขึ้น เสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้น จากแบบสอบถามหลังจากการอบรม  ทุกคนพึงพอใจมากที่สุดและมาก อยากให้มีการจัดอย่างนี้ทุกๆปี  และขอให้พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท มาทุกๆปี ผู้จัดการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหาร นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก พึงพอใจผลการอบรมครั้งนี้มาก เพราะบรรยากาศการทำงานในองค์กรดีขึ้น ลดข้อขัดแย้งในการทำงาน และผลบุญที่ได้จากอบรมครั้งนี้ ส่งผลถึงพฤติกรรมการบริการที่ดี ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลภูหลวงพึงพอใจมากขึ้น สมกับคำที่ว่า
บริการด้วยมาตรฐาน   เคียงข้างชุมชน โดย คุณพรายเพชร มากพันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน/พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูหลวง  จังหวัดเลย
 
Copyright © 2010 www.dhammaOD.com All Rights Reserved.